Historie

Historie přádelny Classic Cotton

Vznik přádelny v Josefově v Jaroměři se datuje k roku 1896. V roce 1892 vyhořel Antonínem Čerychem vlastněný cukrovar v Josefově. Továrna je po katastrofě přeměněna na mechanizovanou výrobnu vlněných koberců. Pro špatný odbyt byla výroba roku 1896 přeměněna na přádelnu, výrobnu bavlněného zboží. Prosperující přádelna v Josefově byla pak do roku 1907 rozšířena na kapacitu 50 000 vřeten. V roce 1946 byla přádelna znárodněna a začleněna do Přádelen a tkalcoven bavlny, n.p. Jaroměř, kde byla do roku 1948. Od roku 1948 došlo k přejmenování podniku na LINA, přádelny a tkalcovny bavlny n.p. Jaroměř. Při další reorganizaci byla přádelna začleněna do národního podniku TIBA, bavlnářských závodů ve Dvoře Králové nad Labem.

Přádelna v Josefově vznikla již v roce 1896.

Firma Clasic Cotton s.r.o. byla založena v roce 1992. Uzavřený závod TIBA 07, vyrábějící do té doby pouze 100% Bw příze , byl privatizován. V roce 1993 jako majoritní vlastník přistoupila firma Wagenfelder Spinnereien GmbH, která získala 73,5 % podíl ve společnosti. Příchod této firmy umožnil výměnu technologického zařízení a rozšíření výrobních možností o speciální druhy přízí. Výrobní sortiment se začal specializovat na směsi se lnem, byla otevřena nová výroba žinylkových přízí. Žinylkové příze byly také základním sortimentem prvních 10-ti let fungování firmy.

Postupem času se firma začala prosazovat na Evropském trhu a stala se velkým subdodavatelem pro firmu IKEA. V roce 2010 postihl firmu velký požár, který sice přinesl výpadek ve výrobě a řadu problému, byl ale také počátkem přestavby a modernizace velké části přádelny.

V srpnu 2020 byl odkoupen obchodní podíl společnosti Clasic Cotton – přádelna s.r.o. od dosavadních majitelů - skupiny Wagenfelder Spinning Group - skupinou investorů sdružených kolem společnosti Acort Group a.s.

Přádelna se přejmenovala na Classic Cotton s.r.o.